Từ khóa: loại quần áo không nên bỏ vào máy giặt

Những loại quần áo không nên bỏ vào máy giặt

Nếu bạn cố tình cho vào máy giặt  những món đồ sau đây sẽ hư hại quần áo, thậm chí có thể làm hỏng máy giặt. 1. Đồ bơi Đồ bơi là món đồ đầu tiên nằm trong danh sách này. Thực tế thì đồ bơi có thể chịu được hơi nhiệt nóng ngoài bãi biển nhưng… Xem chi tiết